Radka Rubilina: ukázka z poezie Varlama Šalamova - česky a rusky

23.01.2014 08:03

Střepiny dost divného života,                     Жизни, прожитой не так, 

všechen ten šrot a strusky horu,               Все обрезки и осколки

z poličky pro knížky překládám                 Я кидаю на верстак,

na desku zámečnického stolu.                   Собирая с книжной полки.

 

Abych pak kladivem ze všech sil                Чтоб слесарным молотком

a velmi, velmi tupými dláty                         И зазубренным зубилом

skoval, co život rozdělil,                             Сбить в один тяжелый ком

do jedné celistvé hmoty.                             Все, что жизнь разъединила,

 

Aby pak buchar parní a lis                         Чтобы молот паровой

dokázali z té hmoty vybíti                          Утюгом разгладил за день,

dlouhý a tenký, živý, list,                          Превратил бы в лист живой

bez krvácejících podlitin.                          Без кровоточащих ссадин.

 

Varlam Šalamov                                           Варлам Шаламов

 

překlad: Radka Rubilina, 2013