Radka Rubilina (Bzonková) - básnířka je součástí antologie české poezie 19. a 20. století

12.04.2017 13:01

Vydání knihy překladů české poezie

Dne 5.4.2017 se v Národní knihovně Uzbekistánu uskutečnil koncert u příležitosti vydání knihy překladů české poezie 19. a 20. století. Akci pořádalo Art studio Svet, které vede Adéla Čiljaková – držitelka ceny Gratias Agit.

Pořízení překladů a jejich vydání pod názvem Perly české poezie podpořilo velvyslanectví ČR již v roce 2015, v letošním roce se podařilo celý projekt dokončit. Sborník o 60 stranách je doplněn ilustracemi A. Batykova, zasloužilého umělce Uzbekistánu. Básně Vrchlického, Skácela, Sládka, Krchovského, Žáčka, Březiny, Seiferta, Nerudy, Trojaka, Štroblové, Hory, Rubiliny a Kryla přeložili A. Čiljaková a N. Ilin.

Koncert zahájil velvyslanec ČR svým vystoupením, ve kterém pohovořil o nejvýznamnějších českých básnících zastoupených ve sborníku a ocenil práci Art studia Svet při propagaci české kultury v Uzbekistánu. Na koncertě zazněly vybrané překlady básní, básně A. Čiljakové, česká klasická hudba Smetany a Dvořáka a jedna z písní z repertoáru K. Gotta. Účinkujícími byli kromě studentů Republikového specializovaného hudebního lycea Uspenského sólisté Státního divadla operety a členové skupiny Piano+.

https://www.mzv.cz/tashkent/cz/uz/vzajemne_vztahy_1/vydani_knihy_prekladu_ceske_poezie.html