Radka Bzonková / Radka Rubilina: Anna Barkovová - neobyčejná básnířka stalinských lágrů

17.02.2014 13:04

Ve svém příspěvku bych ráda představila výjimečnou uměleckou osobnost, Annu Alexandrovnu Barkovu /1901-1976/. S její tvorbou jsem se seznámila na stáži v Moskvě, kde jsem se věnovala lágrové básnické tvorbě, především ženské. Podařilo se mi proniknout do několika archivů, promluvit si s pamětníky stalinských lágrů a seznámit se s organizacemi zabývajícími se touto problematikou. Podrobně jsem se zabývala poezií vzniklou v pracovních táborech. A. Barkovu vybírám jako nejvýraznější představitelku tohoto proudu, jako svéráznou a umělecky zajímavou básnířku.

 

DALŠÍ STAŤ O DÍLE ANNY BARKOVOVÉ SE NACHÁZÍ JEŠTĚ ZDE

 

 A. Barkova se narodila v r. 1901 v Ivanově Vozněsensku. Úspěchy mladé básnířky dávaly tušit slibnou uměleckou kariéru. Ve dvaceti letech se její básně tiskly v Pravdě a A. V. Lunačarskij, tehdy uznávaný kritik, jí v osobním dopise předurčoval velkou budoucnost: Я вполне допускаю мысль, что Вы сделаетесь лучшей русской поэтессой за все пройденное время русской литературы. (16. 12. 1921)[1]

O rok později svou domněnku zopakoval, tentokrát již v předmluvě k první sbírce básní “Женщина”, která vyšla v  Petrohradě v roce 1922. Sbírku ve svých denících kladně ohodnotil A. Blok, zaznamenali ji také V. Brjusov a O. Mandelštam.

Kariéra se slibně rozbíhala. Básnířka dokonce po jistou dobu působila v centru dění – v Kremlu. Ale v polovině dvacátých let se rozhodla odejít z postu hýčkané a vyzdvihované básnířky. Nepodlehla všeobecnému patosu, dívala se na svět vlastníma očima. S krutou, sobě vlastní upřímností. Nechtěla a nebyla schopna se přizpůsobit. A tak se život stočil jiným směrem, na cestu lágry a vyhnanstvím.

Barkova očekávala zatčení. Věděla, že musí dřív nebo později přijít. Od této chvíle, od konce 20. let, se jejími básněmi stále proplétá motiv zmarněné šance,  vlastního života jako nedostatečné, špatné kopie velkolepého originálu:

 

Ты, жизнь моя, испорченный набросок

Великого творения, истлей![2]

 

Zatčení přišlo v roce 1934. A. Barkova byla odsouzena na 5 let tábora nucených prací v Kazachstánu. Druhou světovou válku přežila ve vyhnanství. Hladověla víc než v táboře, živila se hádáním osudu z dlaně. V letech 1947–1956 byla znovu uvězněna, tentokrát na severní Sibiři.  A v roce 1956, po návratu z lágru, po rehabilitaci, následuje zatčení třetí, opět na deset let. Definitivně z lágru odešla v roce 1965, kdy byla plně rahabilitována. Svaz sovětských spisovatelů jí přidělil místnost v moskevské komunálce, kde bydlela do své smrti. Posledních jedenáct let života (zemřela v r. 1976) znamenalo pro A. Barkovou na jednu stranu zklidnění – dostávala penzi, mohla se věnovat knihám; na druhou stranu  ji neopouštěl strach z dalších zatčení. Velmi ji také tížil fakt, že na zveřejnění jejích básní nebyla nejmenší naděje. Jako básník zůstala do smrti zapomenutá.

 

Umělecká cesta Anny Barkovy

 

Vzhledem k tomu, že A. Barkova žila v provinciálním Ivanovu, začala publikovat v regionálních novinách Rabočij kraj, v nichž se psalo v duchu proletářského umění. A. Barkova se zařadila mezi básníky těchto novin. Její hlas však místy výrazně vystupuje ze všeobecného mnohohlasí, neboť její verše vykazují překvapivé modernistické tendence. Například jedním ze základních motivů její sbírky je problematizující pohled na vlastní “já”. Básnířka se snaží poznat sebe samu, svou duši, ale nepoznaná si proklouzává mezi prsty. Její duše je přelévavá, proměnlivá, neuchopitelná:

 

 “Я каждый миг зарождаюсь, каждый миг умираю,

Вечно не та.

Каждый миг навсегда я себя теряю...

Остоновиться бы, встать![3]

 

Barkova se však s chórem dobových básníků míjí i v tématech, které má s proletářskou poezií společné: revoluce, vlast, nepřítel. Nemůže se zbavit svíravého pocitu, že kůň, který kopytem drtí nepřítele, drtí i ji i všechny kolem; že teče příliš mnoho krve, krve obětí.

Celá sbírka “Женщина” působí jako střet dvou stálých sil kosmu – dobra a zla, Krista a ďábla. Vzpurná, živelná a nespoutaná hrdinka těchto básní se vědomě oddává ďáblu. S ním pálí zemi, tančí na hřbitovech, ničí kostely. Mongolská carevna ze sluncem rozžhavené stepi přináší zkázu. /Vzpomeňme, jako možnou inspiraci, Skýty Blokovy./ Tato divoška však neničí z mstivosti či šílenosti. Jde o činy způsobené pocitem bezvýchodnosti při pohledu na život, na jeho malé  každodenní vraždění. Hrdinka dává přednost živelnosti před polovičatostí, kompromisností života. Ale jsou chvíle, ve kterých násilnice pociťuje vinu, kdy na ní leží tíha existence, kdy se v ní ozývá vrozené vědomí pravdy. V těchto chvílích je přesvědčena, že ona pravda existuje, byť skrytá. A když pak potká Krista, odcházejícího z chrámu, sklopí oči.

Neustálé bloudění mezi principem dobra a zla přetrvává i v  další tvorbě A. Barkovy. Objevujeme v ní vzývání, volání ďábla a zároveň neomylnou jasnost v otázkách pravdy, svědomí, hrdosti. Jak postihnout tento rozpor? Jak ho chápat? Částečně nám na tyto otázky odpoví lágrová tvorba A. Barkovy. Nyní však zůstaňme ještě chvíli ve dvacátých letech, na vrcholu básnířčiny popularity.

Tou dobou se mladá A. Barkova nachází v Kremlu. V r. 1923 ji sem pozval A. V. Lunačarskij, aby mu dělala osobní tajemnici. Barkova vidí přepychový život v Kremlu, setkává se s nejznámějšími tvářemi té doby a – odchází. Není ochotná vydržet dvojí morálku, mizí z oficiální literatury. Pracuje ještě do r. 1929 v Pravdě, ale od konce 20. let očekává svůj konec. Tentokrát není spojován s kosmickými silami a ohnivou carevnou, která pálí zemi, ale s “шагами командoра”. /Jak zde opět nevzpomenout Bloka!/

 

Прорезы морщин на бледном лбу,

Тусклый взор.

Командор вошел в мою судьбу,

Командор.

...

Вот я слышу на ступеньках тяжкой гирей

Шаг ног.

Ведь его когда-то в Страшном Мире

Знал Блок.

 

Это значит, мне теперь не нужен

Ритм строк.

Это значит, мой последний ужин

Недалек.[4]

 

S komandorem /velitelem/ a s jeho kroky pod okny je u Barkovy spjat i vztah k celému národu, k jeho ustrašenosti. A. Barkova nikdy neuměla odpustit zbabělost. A byla to právě zbabělost, strach a zaslepenost, které ovládaly obyčejného ruského člověka:

 

Веду классовую борьбу.

Молюсь на фабричную трубу.

Б-б-бу-бу-бу.

Я уже давно в бреду

И все еще чего-то жду.

У-у-у!

И жены были, и дети,

И нет ничего на свете.

Господи,

прошу о чуде:

Сделай, чтоб были люди.

Вечная

            память

                          Иуде![5]

           

V básních z přelomu dvacátých a třicátých let nacházíme počátek vzpoury A. Barkovy proti celému světu. Hledá cosi, co ostře kontrastuje s šedí sovětského života, s frázemi, se zkostnatělým myšlením. A nachází svou barvu: černou. Ďábelskou. Nyní její vzpoura vychází z nezadržitelnosti dějin. Musí křičet, když všichni mlčí. Je to zběsilý křik, nepotlačitelný, vycházející ze samotné lidské přirozenosti.

V roce 1934 přišlo první uvěznění. Barkova byla obviněna z protirevoluční činnosti a čekal ji tábor nucených prací. Nedokázala si představit život bez psaní, a tak se rozhodla napsat Jagodovi, lidovému komisaři NKVD: “...работать и вернуться к своей професии писателя, что было для меня самым важным в жизни, будет невозможно. Proto žádá smrt zastřelením[6]. Žádost byla zamítnuta, Barkova byla odsouzena k pěti letům tábora nucených prací v Karlagu, v poušti Kazachstánu.

Mongolská carevna tak doputovala do rozpálené stepi, stala se přímým svědkem smrti humanismu, rozmachu pekla na zemi. Svět vypadl z křehké rovnováhy dobra a zla. Nebylo a není čemu věřit, zlo je v lidské podstatě a vítězí. A Barková si tedy přeje, aby raději definitivně zvítězilo:

Я хотела бы самого, самого страшного...

Чтобы люди, убеленные почтенными сединами,

Убивали и насиловали у каждых ворот,

Чтобы мерзавцы свою гнусность поднимали, как знамя,

И с насмешливой улыбкой шли на эшафот.[7]

 

Znovu se tak dostáváme k  otázce dobra a zla a básnířčina lyrického “já” mezi nimi. Proč při tak strašné životní zkušenosti, jakou byl lágr, volá Barkova zlo?!

Zdá se, že paradoxně právě s pomocí ďábla překonává básnířka lágrové hrůzu. S pomocí zla grandiózního, všemohoucího, romantického. Toto Zlo staví proti šedému životu v táboře, proti svému zmarněnému životu, proti krádežím chleba a nadávkám zlodějek. Volá ďábla, protože ďábel je totální, nekompromisní a konečný. Ať tedy smete všechno z povrchu zemského, ať nastane úplný a naprostý rozvrat.

V dalších letech jde však A. Barkova ve své negaci ještě dál. I ďábel je podroben zkoumavému pohledu autorky, a ukáže se slabý a nemohoucí. V polovině padesátých let rozmlouvá A. Barkova s ďáblem v próze “Восемь глав безумия”. Představuje ho zde jako jízlivého důchodce, který místo lidských duší chytá ryby kdesi na zapadlém ukrajinském venkově. Nestará se o lidi a lidi se nestarají o něj. Ze setrvačnosti se lidé ještě něčeho bojí a něčemu věří, ale v podstatě vyhrává cynismus, ironie, nezájem. Opozice šedosti a tmy se tak završuje, v souboji nakonec vítězí šedá – “непобедимый дух пошлости”[8].

Náš referát by se dal ukončit na tomto místě. Anna Barkova by pak mohla působit jako “fanatický skeptik”. Ale není tomu tak, v tvorbě básnířky Barkovy jsou i nadějeplná místa. Prosvětlení v jejích verších přinesl např. rok 1954. Byla tehdy po druhé v lágru, v republice Komi, v Abezu. Prožila zde silnou lásku k  ženě, což se odrazilo i v poezii - novým nazíráním vzpoury. Vzpouru zde Barkova začíná chápat jako změnu, a ta je příznakem života. Její nejlepší básně z tohoto období vypovídají o nekonečné vzpouře, tudíž o věčnosti života, člověka.

Na toto tvůrčí období pak Barkova navazuje i ve svém stáří. Z poslední “cesty” /jak nazývala své uvěznění v táborech/ se vrátila v roce 1965 a byla podruhé rehabilitována. Zbytek života strávila  čtením knih. Knihy byly v její místnosti všude. Všichni její přátelé nezapomněli uvést historku s ledničkou, kterou jí kdysi kdosi daroval. Ta svůj účel nikdy neplnila, Barkova do ní okamžitě naskládala knihy.

 V pozdní tvorbě A. Barkové převažují témata intimní. Zamýšlí se nad tělem – zbídačeným, starým; a duší – tak mladou! Barková jako by se vracela na začátek své pouti a klade si tytéž otázky jako ve své první sbírce: Kdo jsem? Znám se? Čím je má duše? A vedle těchto existenciálních otázek stojí velké poselství: Je strašné žít v zapomnění. V roce 1956 si A. Barkova zapsala do deníku: С восьми лет одна мечта o величии, славе, власти через духовное творчество.[9] Celý život vystupovala jako básnířka, celý život tvořila, ale poslední otištěná báseň jí vyšla r. 1930. Od té doby upadla v tiché zapomnění. A. Barkova se s vlastním osudem nemohla vyrovnat. Na “ticho” si nezvykla.

Ze svého celoživotního hledání nám tak na konci života zanechala hlavně otázky. Ptá se sebe sama a odpovědět si nedokáže. Těmito řádky pak prorůstá i nevyčerpatelná ironie a cynismus Barkové, vzpurný výsměch světu, svému osudu. Zakončím proto i svůj referát otázkami, kterými zakončila život A. Barkova. Nechápejte prosím ukončení mého příspěvku jako sentimentální vzpomínku na básnířku Annu Barkovu. Tato autorka se nikdy nelitovala, neplakala nad sebou, sentiment jí byl naprosto cizí. Zkusme se nad těmito verši zamyslet jako nad svědectvím o lidském nitru, o těle, které je tak staré; a duši – tak mladé...

 

Себе чужая, я иду,

Клонясь к концу пути.

Себя ищу, ловлю и жду,

И не могу найти.

 

Кто в этом теле – не понять,

И думой душу не обнять,

И сердца не постичь.

Мое неведомое «я»,

Душа заблудшая моя,

На мой откликнись клич![10]

 

publikováno: Anna Barkovová // Příspěvky k bádání v oboru rusistika. Ostrava 2001. S. 35-39

 

o Anně Barkovové vyjde v roce 2015 kniha "Osm hlav šílenství" (editorka Radka Rubilina), anotace zde

          [1] Письма А.В. Луначарского к поэтессе Анне Барковой / Публ. В. Борщукова // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. Т. 18. 1959. Вып. 3. С. 255.

[2] А. Баркова. Возвращение /Стихотворения/. Иваново 1990. С.106.

[3] А. Баркова. Душа течет. // Возвращение. Иваново 1990. С. 41.

[4]А. Баркова. Командор. // Возвращение /Стихотворения/. Иваново 1990. С. 107

 

[5] А. Баркова. Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 34.

[6] Л. Таганов. «Прости мою ночную душу» /Книга об Анне Барковой/. Иваново 1993. С. 70.

 

[7] А. Баркова. Возвращение /Стихотворения/. Иваново 1990. С.112.

[8] А. Баркова. Избранное из гулаговского архива. Иваново 1992. С. 206.

[9] А. Баркова. Избранное из гулаговского архива /Из записных книжек 1956-1957/. Иваново 1992. С. 246.

[10] А. Баркова. Возвращение /Стихотворения/. Иваново 1990. С. 180.