Články a rozhovory Radky Bzonkové na téma lidských práv

25.03.2013 20:58

 

Tématem lidských práv jsem se začala intenzivně zabývat během práce ve společnosti Člověk v tísni, v oddělení, které se zabývá podoprou lidských práv a demokracie ve světě. Nastoupila jsem jako koordinátorka programů v Moldavsku (Podněstří) a na Ukrajině, po necelém roce se stala vedoucí Východoevropského oddělění. Od té doby pozorně sleduji dění ve Východní Evropě, Rusku a střední Asii a ve svých komentářích k politickým událostem kladu důraz na dodržování lidských práv.

Interview s Radkou Bzonkovou o volbách v Bělorusku v roce 2008 na ČRo 6

Komentář Radky Bzonkové k vytváření vnitřního nepřítele v současném Rusku a kvalitnímu dokumentu Durakovo s názvem Rusko našlo svého nepřítele, Lidovky.cz

Rozhovor Radky Bzonková s Natálii Morar o jejím vyhoštění z Ruska s názvem "Politkovskou to neskončilo". A2, 2008

Rozhovor Radky Bzonkové s Borisem Bělenkinem o orální historii a aktivitách společnosti Memorial v Rusku s názvem "Mohou přijít noví Stalinové". A2, 2007