Evaluace projektů - Radka Rubilina

Evaluace znamená hodnocení projektů nezávislým hodnotitelem. Probíhají nejčastěji uprostřed realizace projektu nebo po jeho ukončení, ale někdy i tzv. "ex ante", tedy před zahájením raelizace. Pokud se evaluace dělá podrobně a se znalostí místních podmínek, může pomoci zadavatelům projektů při dalším rozhodování, například do jaké oblasti se budou investovat peníze, které organizace odvádějí kvalitní práci, které regiony jsou vhodné k jakému druhu rozvojové pomoci. Hlavní evaluační kritéria jsou vysvětlena na stránkách České rozvojové agentury: dopad projektu, jeho efektivita, udržitelnost, relevance a další využitelnost. Evaluátor (hodnotitel) musí umět dobře metodologii, jak projekt zhodnotit a na konkrétní posouzení specifického zaměření projektu (například výstavbu kanalizační sítě ve městě nebo zavádění moderních vyučovacích metod do škol) potřebuje kvalitního experta na tuto problematiku. Evaluace  tak většinou provádí tým lidí a vznikají po vzájemné diskusi, na základě průniku několika názorů a za neustálého zpochybňování a ověřování slyšeného i viděného (to je nutný předpoklad pro každé hodnocení).

Radka Rubilina (Bzonková) je expert především na východní Evropu (Bělorusko, Moldavsko, Ukrajina, Rusko) a dlouhodobě i na Afriku, především Etiopii či Zambii. Od roku 2005 ale sleduje i země střední Asie (Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán) i Asie obecně (Mongolsko, Vietnam). Radka Rubilina je členem Evropské evaluační společnosti a České evaluační společnosti

Hotové evaluace Radky Bzonkové/ Rubiliny jsou veřejné a najdete je na stránkách  Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Ukázky z mých evaluací:

Evaluační report - Georgia Arte Therapy Studio: sociální inkluze mladistvých. Gruzie /2018/

Summary - Danish Church Aid-Aeging with Dignity programme_Kyrgyzstan_Rubilina.docx (20269) /2017/

Summary - Evaluation of project Diabetes prevention in Moldova_Rubilina.docx  /2017/

EX-ANTE evalaution_inclusion Moldova_2015.docx 

 Radka Bzonková: Evaluace dvou projektů, zaměřených na životní prostředí v Moldavsku Leova - výstavba skládky, Iargara - výstavba systému čištění podzemních vod. /2011/

Radka Bzonková: Evaluace jednoho projektu v Etiopii, zaměřeného na využívání moderních vyučovacích metod v základním školství. Regiony: Addis Ababba, Alaba /2011/

Radka Bzonková: Evaluace tří projektů, zaměřených na práci s dětmi v Moldavsku: projekty probíhaly v regionálních městech a vesnicích v Moldavsku i Podněstří

Radka Bzonková: Evaluace projektu Vzdělávání porodních asistentek v Západní provincii (Zambie): hodnoceno bylo fungování založeného oboru "porodní asistentka" a jejich využití v zambijském zdravotním systému. Fotodokumentace ze zambijských nemocnic /2013/ - zde

Radka Bzonková: Evaluace v Moldavsku - Iargara, Leova leden 2011

Radka Bzonková: Evaluace vzdělávacího projektu v Etiopii, červen 2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Radka Bzonková: evaluace projektů, zaměřených na práci s dětmi, Moldavsko a Podněstří - září 2011

<< 1 | 2

Radka Bzonková: Evaluace projektu (zavedení oboru porodní asistentky v Západní provincii, městě Mongu) v Zambii

1 | 2 | 3 >>