Radka Bzonková: stať o vztahu autora a čtenáře v poezii Varlama Šalamova

04.09.2012 11:47

Varlam Šalamov psal mimořádně působivé povídky o ruském gulagu (Kolymské povídky). Autor v nich vyjadřuje velmi odcizený vztah ke čtenáři, jako by si své vzpomínky jen bručel pod nos a zapisoval je sám pro sebe. Jeho poezie prozrazuje naopak vnitřní potřebu mluvit se čtenářem, uslyšet jeho hlas. Tento rozpor rozebírám a vysvětluji ve své stati, která vyšla ve sborníku z konference o Varlamu Šalamovovi v Moskvě. Celá stať je rusky a k dispozici zde.