Ozvěny Gulagu / Эхо ГУЛАГа - o cizincích a vírách v ruských pracovně-nápravných lágrech (česky a rusky)

16.05.2013 20:56

Gulag, to není jen Solženicyn a Šalamov. To potvrzuje i nový výbor povídek a vzpomínek z ruských pracovně nápravných táborů, který se zaměřuje na vnímání cizinců a náboženských přesvědčení v gulagu. Kniha je dvoujazyčná, na jedné stránce je text česky, na druhé rusky. Jsou zde zastoupeni čeští i ruští autoři. Překlad ruských autorů do češtiny - Radka Bzonková. Doslov s názvem Hamleti ve vaťáku napsala Radka Bzonková. Vydala Slovanská knihovna a Ústav pro studium totalitárních režimů v České republice, společnost Vozvraščenie v Rusku. Místo vydání Praha a Moskva. 

anotace ke knize:

Memoáry - Ústav pro studium totalitárních režimů

8 hlav šílenství 

Kosmas