Anna Barkovová: I když vánice duši mi rozmetala... Анна Бакова: Хоть в метелях душа разметалась... překlad Radka Rubilina перевод Радка Рубилина

24.02.2014 06:34

I když vánice duši mi rozmetala                          Хоть в метелях душа разметалась, 

a všechno pohřbil mrtvý sníh,                             Все отпето в мертвом снегу, 

i když svatyň zůstalo jen málo,                           Хоть и мало святынь осталось, — 

- o poslední z nich pečuji.                                  Я последнюю берегу.

 

Ať svalím se třebas pod tíhou a pláčem,             Пусть под бременем неудачи 

nad hlavou poletí mi odporný smích,                  И свалюсь я под чей-то смех, 

přec věřím, že ruský vítr i mě opláče,                  Русский ветер меня оплачет, 

tak jako oplakal tisíce ostatních.                        Как оплакивает нас всех.

 

Možná že po strašné záplavě času,                     Может быть, через пять поколений, 

až nové generace ty staré smění,                        Через грозный разлив времен 

spatří svět konečně epochu otřesů                     Мир отметит эпоху смятений 

a taky mé, mezi ostatními, jmény.                      И моим средь других имен.

 

Anna Barkovová                                                  Анна Баркова

o Anně Barkovové vyjde v roce 2015 kniha "Osm hlav šílenství" (editorka Radka Rubilina), anotace zde