Radka Bzonkova: první školní den, Aul Džambula, Kazachstán, 2006

Radka Bzonkova: první školní den, Aul Džambula, Kazachstán, 2006