Evaluace rozvojových projektů - Radka Bzonková

Evaluace znamená hodnocení projektů nezávislým hodnotitelem. Probíhají nejčastěji uprostřed realizace projektu nebo po jeho ukončení. Pokud se evaluace dělá podrobně a se znalostí místních podmínek, může pomoci zadavatelům projektů při dalším rozhodování, například do jaké oblasti se budou investovat peníze, které organizace odvádějí kvalitní práci, které regiony jsou vhodné k jakému druhu rozvojové pomoci. Hlavní evaluační kritéria jsou vysvětlena na stránkách České rozvojové agentury: dopad projektu, jeho efektivita, udržitelnost, relevance a další využitelnost. Evaluátor (hodnotitel) musí umět dobře metodologii, jak projekt zhodnotit a na konkrétní posouzení specifického zaměření projektu (například výstavbu kanalizační sítě ve městě nebo zavádění moderních vyučovacích metod do škol) potřebuje kvalitního experta na tuto problematiku. Evaluace  tak většinou provádí tým lidí a vznikají po vzájemné diskusi, na základě průniku několika názorů a za neustálého zpochybňování a ověřování slyšeného i viděného (to je nutný předpoklad pro každé hodnocení).

Radka Bzonková je expert především na východní Evropu (Bělorusko, Moldavsko, Ukrajina, Rusko) a dlouhodobě i na Afriku, především Etiopii či Zambii. Od roku 2005 ale sleduje i země střední Asie (Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán) i Asie obecně (Mongolsko, Vietnam). Hotové evaluace Radky Bzonkové jsou veřejné a najdete je na stránkách  Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Najdete je i na těchto stránkách:

 Radka Bzonková: Evaluace dvou projektů, zaměřených na životní prostředí v Moldavsku: Leova - výstavba skládky, Iargara - výstavba systému čištění podzemních vod.

Radka Bzonková: Evaluace jednoho projektu v Etiopii, zaměřeného na využívání moderních vyučovacích metod v základním školství. Regiony: Addis Ababba, Alaba

Radka Bzonková: Evaluace tří projektů, zaměřených na práci s dětmi v Moldavsku: projekty probíhaly v regionálních městech a vesnicích v Moldavsku i Podněstří

Radka Bzonková: Evaluace projektu Vzdělávání porodních asistentek v Západní provincii (Zambie): hodnoceno bylo fungování založeného oboru "porodní asistentka" a jejich využití v zambijském zdravotním systému. Fotodokumentace ze zambijských nemocnic - zde

Radka Bzonková: Evaluace v Moldavsku - Iargara, Leova leden 2011

Radka Bzonková: Evaluace vzdělávacího projektu v Etiopii, červen 2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Radka Bzonková: evaluace projektů, zaměřených na práci s dětmi, Moldavsko a Podněstří - září 2011

Radka Bzonková: Evaluace projektu (zavedení oboru porodní asistentky v Západní provincii, městě Mongu) v Zambii

1 | 2 | 3 >>